Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2020

Řekni mi, v co věříš, a já ti povím jaký jsi

Současná doba se vyznačuje historicky nevídanou duchovní svobodou. Stejně jako dřív však platí, že duchovní praxe jednotlivce či kolektivu, ať už má podobu náboženskou nebo jinak spirituální, o svých nositelích hodně prozrazuje. Řekni mi, v co věříš, a já ti povím jaký jsi, praví lidové úsloví. Oko, kterým vidím Boha, je totéž oko, kterým Bůh vidí mne, napsal středověký křesťanský mystik Mistr Eckhart. Dokonce ani ateista, který tvrdí, že Bůh neexistuje, nemá pro svůj postoj pádnější důkaz než svou víru. Odkud se bere lidská potřeba zabývat se duchovní podstatou života? Jde o psychologické nutkání, protože o formu zpracování existenciálního strachu, jak tvrdil Freud? Nebo o fakt, že člověk je ze své podstaty také duchovní bytostí - byť tuto svou podstatu v konzumní materialistické společnosti nutně vědomě nežije a je pak nucen ji prožívat na úrovni psychosomatických symptomů - jak tvrdil Jung? Freud razil myšlenku, že potřeba duchovnosti souvisí s nefunkčním vypořádáváním se s úzkostí,