Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2021

„My jsme to vydrželi, vy to taky přežijete!“

Obrázek
Občas se potkávám s otázkou, jak je možné, že starší nemají víc pochopení pro mladší, a konkrétně proč starší generace tu mladší někdy tak „dusí“? Tam, kde je žádoucí nadhled, shovívavost a laskavý přístup, přichází od starších nepochopitelná tvrdost. Její součástí bývá věta: „My jsme to vydrželi, vy to taky přežijete!“. Tento přístup nalézáme jak v rodinných prostředích, tak mimo ně, např. v pracovních v týmech, v církevních společenstvích, v lidských uskupeních všeho druhu. Ve hře je následující: Nějaký druh utrpení byl kdysi prožit lidmi starší generace nebo jistou služebně zasloužilejší skupinou. Ohledně toho, co dotyční starší mají za sebou a nyní se má znovu opakovat, panuje mezi mladšími odpor. Ti starší ovšem pocity mladších ignorují, tváří se tvrďácky a svou vlastní prožitou bolest nejsou ochotni přiznat, natož řešit. Dříve či později ji nevědomě přesměrovávají do zvláštní úlevy ve chvílích, kdy vidí, jak si obdobnou bolestí procházejí ti mladší. Než aby to mladším usnadnili