Ohlédnutí za rokem 2021

 


Ohlížím se za rokem 2021. Jako jednotlivcům nám přinesl osobní výzvy, jako společnost nás rovněž prověřoval. Dozvěděli jsme se ještě víc o tom, jak se chováme tváří v tvář pocitům silného ohrožení, ať už za jeho původ považujeme cokoliv. Sledovali jsme v přímém přenosu, jak se umíme vypořádat s odlišnými postoji a potřebami druhých a jakými způsoby hájíme ty své. Nejspíš jsme chvílemi byli překvapeni, možná i zaskočeni. Také tohle jsme my…

Děkuji zejména za následující poznání:

- Chvíle slabosti a křehkosti, jakkoliv nejsou příjemné, jsou léčivé, pokud je dokážeme přiznat a dovolíme si je opečovat.

- Podněty přicházející zevnitř nabývají na významu a mohou být mnohem silnější a důležitější než ty přicházející zvnějšku.

- Důvěra ve vyšší smysl dění narůstá přímo úměrně s naší schopností postavit se svému strachu a nelpět na vlastní kontrole a důležitosti.

- Naše ochota k posvátné vnitřní práci jde ruku v ruce s nalézáním hlubšího smyslu a celistvosti a s prožíváním pocitu domova v mystériu lidské existence.

- Pocit štěstí se dostavuje tím pravděpodobněji, čím méně na něm lpíme a čím opravdovější je naše snaha o soulad našeho jednání s naším přesvědčením.

- Lidi nerozdělují ani tak jejich odlišné názory a postoje, jako spíš různé vnímání úrovní vědomí. (Více k tomu zde: http://www.evalabusova.cz/clanky/vedomi.php)

- Přibývá těch, kteří začínají klást docela nové otázky a připouštějí, že odpovědi na ně nutně nepřicházejí skrze hlavu a rozum, nýbrž prostřednictvím srdce a intuice.

Výše zmíněné jsem v letošním roce sama prožívala také v jednom snu, který se mi opakovaně vracel: Jdu podél neznámé řeky směrem proti proudu. V určitém místě do ní vstoupím a nechávám se unášet po toku dolů. Voda kolem mne je průzračná a teče různě rychle, peřeje se střídají s tichými hlubinami, místy je k břehu daleko nebo jej tvoří strmé skály. Přesto jsem v klidu, nepřemýšlím o tom, kde a jak z vody vystoupím. Užívám si plutí a divím se, že mi není zima. Po určité chvíli mne řeka sama vynese na břeh v místě, kde je tráva, a já osvěžena odcházím.

Přeju nám více takovéto noční niterné posily, z níž můžeme čerpat během náročných dní, a něco mi říká, že nejde o dvě různé reality...

Dobrý rok 2022 všem!

Foto: https://pixabay.com/

 

Populární příspěvky z tohoto blogu

Znáte své posvátné zranění?

Rozhodnout se pro lásku

Co opravdu potřebujeme?