Ohlédnutí za rokem 2022

 


  Čím se do mé paměti zapíše rok 2022? Analyzování válečné a postcovidové situace nechávám povolanějším. Mne zaujalo, jak pestrými a nečekanými způsoby se vloni projevovali a vyhraňovali někteří lidé, kteří sebe samé označují jako duchovně hledající, případně rovnou jako duchovně orientované.

Nemám potřebu hodnotit, jsem přesvědčená, že každý jdeme životem, jak nejlíp můžeme a umíme, a lidské cesty naštěstí nakonec nepodléhají lidským hodnocením. Ten můj pocit, o který se chci podělit, se týká postřehnuté míry něčeho, co pro sebe nazývám „spirituálním lovectvím“. To se projevuje současnou nekonečně bohatou nabídkou a poptávkou spirituálních honů, jež někdo s velkým zájmem pořádá a jiný se jich s nemenším zájmem účastní. Každému jde právě o ten jeho úlovek, navenek obvykle definovaný jako hledání smyslu či spásy duše, případně mapy k východu z labyrintu.

Potíž nastává, když dochází k záměně prostředku a cíle. Když poznání, které má sloužit coby maják v husté mlze, neposkytuje vnitřní důkaz. Když, nahlédnuto s Jimy Hendrixem, moc lásky nevítězí nad láskou k moci či jakémukoliv jinému druhu nehmotného hromadění. Ano, i spiritualita má svůj materialistický rozměr a své archetypy hromadičů i hovniválů. A jak by ne, když ona ta nabídka spirituálního lovení je tolik lákavá a její produkty různé kvality nabízejí tak vzrušující zábavu i vyplňování volného času. Může to být koníček. A může to hraničit se závislostí. Ba s posedlostí. Ještě musíme zkusit tohle! A ještě tamto!

Řečeno jungiánským jazykem, duchovní koncepty, praktiky a nástroje mohou někdy sloužit posilování falešného já a s Bytostným Já se zcela minout. Zmatek a nepořádek, který uvnitř sebe chceme pořešit, můžeme nakonec opakovaně a nutkavě uklízet právě jen tím, že novými a novými způsoby unikáme před tichou a přehlíženou, leč o to náročnější vnitřní prací, která po každém našem dalším vzrušujícím, avšak poněkud jalovém lovu, dál trpělivě čeká, až se u ní konečně jednou zastavíme a neutečeme. Až překonáme úzkost z nemanipulovaného pohledu na sebe, se všemi našimi odvrácenými stránkami, které tak důmyslně a nezřídka celé roky metáme pod stůl.

Co všechno může do duchovního hromadění patřit? Inu všechno, co sytí vnější slupky našich malých, ale o to náročnějších a ukřičených já: duchovní elitářství, výkony a úspěchy všeho druhu, třeba soutěže o nejprobuzenější kundalíní, o nejvyšší stupně proudění Svatého Ducha, o nejvíce uchvacující duchovní životopisy psané našimi cestami do dálav jiných kultur či studiem u nejlepších učitelů. Patří sem veškeré duchovní obžerství, ať už se týká konzumace posvátných knih nebo koupě svatých předmětů. Všechna ta volání a vábení - ještě musím udělat tohle, abych… Viz. výstižný popis podle Davida Hawkinse, který najdete pod obrázkem paní Zimy, taky pilně hledající :-)

Ne, že by duchovní snažení nebylo zábavné. Naopak, je pohlcující. Je strhující. Ovšem především je - poté, co přestane být jen výplní volných chvil či šimrajícím adrenalinovým povyražením – fakt intenzivní. Jak se o tom píše v Žalmu 139: "Ty, Bože, mě zkoumáš a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo , kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem…"

Prostě v určitou chvíli to přestane být kratochvíle. Dějí se pak v životech lidí různé věci a začne být nad slunce jasnější: ono je to buď, a nebo. Zrovna to nezavání zábavou ani pohodlím, to spíš bezdomovectvím svého druhu. Do doby, než doputujeme DOMŮ. O tom, že se to stalo, naše srdce ví. A konečně to víme i my sami. Protože najednou je něco hluboko uvnitř nás jinak…

A tak nám všem, kteří jsme se na tuhle cestu vydali, nejen do přicházejícího roku přeju, ať jen jdeme dál. Každý, jak můžeme a umíme, bez potřeby spěchat či oslňovat, bez touhy po výkonech a mimořádnosti. Stačí jít s důvěrou. Potichu. Trpělivě. Jako když na mýtině čekáme na laň. Protože duše umí jen lovy beze zbraní.

 

 Ráda čtu v knihách Davida R. Hawkinse. Měl schopnost pojmenovávat věci tak, že není moc co dodat. A je vtipnej. Tak třeba v úvodu své knihy Letting Go: The Pathway of Surrender (Neulpívat: cesta odevzdávání) píše:

…Nebojte se, každý je zoufalý. Někteří se zdají být v pohodě. Říkají: „Nechápu, k čemu všechen ten povyk. Život je jednoduchý.“ Nejsou vylekaní, protože to ještě nedokážou uvidět. A odborníci? Jejich zmatenost je sofistikovanější, zabalená do působivého odborného žargonu a komplikovaných mentálních konstrukcí. Mají předem vytvořený soubor názorů, který se vám snaží vnutit. Chvíli se to zdá být funkční, a pak nastane zase návrat do původního stavu.

Bývalo běžné spoléhat se na sociální instituce, jenže to přestalo platit; nikdo jim už nevěří. V současné době máme spíš hlídací psy než ústavy. Nemocnice jsou monitorované mnoha agenturami. Nikdo nemá čas na pacienty, ti jsou odsunuti stranou. Podívejte se na chodby. Nejsou tam žádní lékaři ani sestry. Jsou v ordinacích a dělají úřednickou práci. Celá oblast je odlidštěná. „No“, řeknete, „přesto musí být přece nějací odborníci, kteří znají odpovědi“.

Možnosti: Jste-li rozrušeni, jděte k lékaři nebo k psychiatrovi, k analytikovi, k sociálnímu pracovníkovi nebo k astrologovi. Zabývejte se náboženstvím, uchylte se k filozofii, zúčastněte se Erhardova semináře, podstupte EFT. Vyrovnávejte své čakry, zkuste nějakou reflexní masáž, docházejte na ušní akupunkturu, absolvujte iridologii, uzdravujte se pomocí světel a krystalů. Meditujte, zpívejte mantry, pijte zelený čaj, vyzkoušejte pentecostalismus, silně vyjadřujte svůj hněv, i slovně a písemně. Soustřeďujte se, připojte se k jungiánské skupině. Praktikujte rolfing, vyzkoušejte halucinogeny, zabývejte se četbou o psychice, jógou, fitness programem jazzercise, kombinujícím aerobní cvičení s džezovým tancem, vyplachujte si tlusté střevo, začněte se starat o výživu, cvičte aerobik, zavěšujte se hlavou dolů, noste psychicky působící šperky. Získávejte víc vhledu, biologickou zpětnou vazbu, podstupujte Gestalt terapii. Setkávejte se se svým homeopatem, chiropraktikem a přírodním léčitelem. Vyzkoušejte kineziologii, zjistěte, jaký máte typ eneagramu, vyvažujte své meridiány, připojte se ke skupině, zvyšující úroveň vědomí, berte uklidňující prostředky. Můžete dostat nějaké dávky hormonů, zkuste buněčné soli, vyrovnávejte v sobě hladinu minerálů, modlete se, vzývejte a naléhavě proste. Naučte se astrální projekci. Staňte se vegetariánem. Jezte jen zelí. Zkuste makrobiotiku, jezte pouze přírodní produkty, žádné geneticky modifikované organismy. Setkávejte se s přírodními americkými medicinmany, podstupujte potní lázeň. Vyzkoušejte čínské bylinky, vonné tyčinky, shiatsu, akupresuru, feng shui. Vydejte se do Indie. Najděte si nového gurua. Svlékněte oblečení. Plavejte v Ganze. Dívejte se upřeně do slunce. Oholte si hlavu, jezte pěti prsty, staňte se zcela zanedbanými, oplachujte se studenou vodou. Zpívejte domorodé zpěvy. Prožívejte minulé životy. Zkuste hypnotickou regresi. Vykřičte svou původní nervozitu.Tlučte do polštáře. Absolvujte Feldenkraisovu metodu. Připojte se ke skupině manželských párů. Jděte k Jednotě. Pište si afirmace. Udělejte si nástěnku snů. Staňte se znovuzrozenými. Studujte I-ging. Pracujte s tarotovými kartami. Studujte Zen. Navštěvujte víc kurzů a workshopů. Čtěte hodně knih. Podstupte transakční analýzu. Učte se jógickým lekcím. Věnujte se okultismu. Studujte magii. Pracujte s kahunou. Podnikněte šamanskou cestu. Seďte pod pyramidami. Čtěte Nostrodama a připravujte se na nejhorší. Podstupte retreat. Zkuste půst. Berte aminokyseliny. Opatřte si generátor záporných iontů. Vstupte do školy mysterií. Naučte se čtení z ruky. Zkuste tónování. Vyzkoušejte terapii barvami. Zkuste podprahové nahrávky. Užívejte mozkové enzymy, antidepresiva, léčivé prostředky z květin. Jeďte do léčivých lázní. Odcestujte do Tibetu. Pátrejte po svatých mužích. Držte se za ruce v kruhu a dostávejte se do výšin. Vzdejte se sexu i návštěv kina. Noste okrové roucho. Připojte se ke kultu. Vyzkoušejte bezpočet druhů psychoterapie. Berte zázračné drogy. Objednejte si množství časopisů. Vyzkoušejte Pritkinovu dietu. Jezte jen grapefruity. Čtěte ze své dlaně. Připojte se k myšlení New Age. Zlepšujte ekologii. Zachraňujte planetu. Naučte se číst auru. Noste křišťál. Objevte indickou astrologickou interpretaci. Navštivte transmédium. Podstupte sexuální terapii. Vyzkoušejte tantrický sex. Získejte požehnání nějakého gurua. Připojte se k anonymní skupině. Cestujte do Lurd. Potápějte se do horkých pramenů. Vstupte do školy Arica. Noste terapeutické sandály. Uzemněte se. Získávejte víc prány a vydýchejte se z onoho stavu temné negativity. Vyzkoušejte zlaté jehly akupunktury. Kontrolujte hada žlučníku. Zkoušejte dýchání čakrami. Čistěte své čakry. Meditujte ve velké Cheopsově pyramidě v Egyptě.

Říkáte, že vy i vaši přátelé jste tohle všechno vyzkoušeli? Ó člověče, ty úžasné stvoření! Tragické, komické, a přece tak ušlechtilé! Taková odvaha pokračovat v hledání! Co nás nutí hledat odpovědi? Utrpení? Ano. Naděje? Jistě. Ale je tu ještě něco víc. Intuitivně víme, že někde existuje konečná odpověď. Klopýtáme vedlejšími slepými cestami do slepých uliček a cest; byli jsme využívaní a ovládaní, rozčarovaní, naštvaní, a snažíme se dál. Kde je naše slepá skvrna? Proč nemůžeme najít odpověď? Nerozumíme problému; to je důvod, proč nemůžeme najít odpověď. Možná, že je výjimečně jednoduchá, a to je důvod, proč ji nedokážeme uvidět...

Jestli jste dočetli až sem, dejte vědět, zda autor na něco zapomněl, zda máte ještě jiný způsob, jakým se snažíte zvítězit nad neklidem v sobě a nad svou ukecanou myslí. Kudy vede vaše cesta k míru, který přichází, až když pochopíme, že nebeské království nelze nalézt vně, dokud ho neobjevíme uvnitř nás samých?

Zdroje: https://www.amazon.com/Letting-David.../dp/1401945015 nebo http://www.hawkins.support/studijni-knihy/ Foto: https://nedalliancewomen.org/.../what-is-your-plan-for...


Populární příspěvky z tohoto blogu

Znáte své posvátné zranění?

Rozhodnout se pro lásku

Dej a bude ti dáno. Přej a bude ti přáno.