Malé děti, velké otázky


Naše vnučka se narodila v den tzv. modrého úplňku, což nemá nic společného s barvou Měsíce. Jde jen o to, že výjimečně v jednom kalendářním měsíci úplněk proběhne dvakrát (v angličtině mají idiom „once in a blue moon“, obdobu českého „jednou za uherský rok“, tedy - zřídka.) V den Esterčina narození byl navíc i superúplněk, což je jev ještě vzácnější, další takový nastane až v roce 2037.

Nutno říci, že i kdyby se Esterka narodila v úplně nejtuctovější den, pro mne by se na jeho výjimečnosti změnilo jen málo. Děkuji za možnost dostat se znovu do nejbližšího kontaktu s úžasem nad počátkem lidského života a s tím i do situace, kdy lze - a to je výsada babičkovství - jaksi už bezpracně vstoupit do stavu plného prožívání přítomnosti tváří v tvář novorozenci. Taková samozřejmá meditace všímavosti: Mysl a její všetečnost ustupuje stranou a zůstává jen tichá nekomplikovaná radost, vděčnost, bázeň.

Každý porod  a každé setkání s miminkem je příležitostí připomenout si, že člověk není tím, čím se sám sobě jeví být v proudu všedních dnů, kdy se původní smysl tak snadno ztrácí ze zřetele. Více v příběhu, který zmiňuje Richard Rohr v knize s příznačným názvem: „Nesmrtelný diamant - Hledání našeho pravého Já“ z nakladatelství Vyšehrad:

Mladá dvojice ukládala do postýlky svého novorozence, čemuž přihlížel jejich prvorozený čtyřletý syn. Ten v určitou chvíli vyjádřil přání: „Chci si s miminkem popovídat.“ „Však můžeš, třeba hned,“ odpověděli rodiče.“ Jenže synek přitvrdil: „Chci si s ním popovídat hned, ale sám.“ Překvapení rodiče přání respektovali. Nechali děti o samotě a s ušima přilepenýma na druhé straně dveří uslyšeli, jak starší chlapec říká bratříčkovi: „Rychle, řekni mi, odkud jsi přišel? Rychle, řekni, kdo tě udělal? Já začínám zapomínat…!“

Asi už navždy mi každý, i ten nejobyčejnější úplněk, připomene právě tyhle otázky a potřebu nepřestávat se ptát tak, jako to umějí děti.

Více o schopnosti dětí jít skutečně do hloubky a být v napojení na podstatné otázky o životě také v knize z nakladatelství Jota „Malí filozofové“: https://www.jota.cz/mali-filozofove.html

 

 


Populární příspěvky z tohoto blogu

Znáte své posvátné zranění?

Rozhodnout se pro lásku

Dej a bude ti dáno. Přej a bude ti přáno.